5G-tehnologija - ali jo poznate?

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nagrade:
Nazaj
interdisciplinarno
sociologija, tehnologija
ŠCV, Gimnazija
Maj Princl, Vid Verdnik
Ivan Jovan, Ivan Blazinšek
Naloga je prejela na državnem tekmovanju Bronasto priznanje.

Tema najine raziskovalne naloge je 5G-tehnologija v družbi. Raziskala sva, kaj je tehnologija 5G in se pozanimala o njenem delovanju, slabostih, vplivih na okolje in ljudi. Zastavila sva si naslednje hipoteze: 5G-tehnologija je v Sloveniji nepoznana; ljudje niso seznanjeni z morebitnimi okoljskimi in zdravstvenimi vplivi tehnologije 5G; ljudje nimajo več pomislekov o varnosti in zdravju pri uporabi mobilnih naprav. Dokazala oz. ovrgla sva jih s pomočjo ankete, v pomoč pa nama je bil tudi strokovni intervju z gospodom Francem Bogovičem. Z njim smo govorili o prihodnosti tehnologije 5G v Sloveniji in Evropi. Povedal nama je, da Evropska unija po večini zaostaja z gradnjo baznih postaj zaradi varnostnih protokolov, ki so tukaj bolj strogi kot v drugih delih sveta (ZDA in Kitajska). Cilji naloge so bili, da ljudem prikaževa 5G, njene nevarnosti, dobre strani in tveganja. Za dosego teh ciljev sva uporabila anketo in jo analizirala. Vsi rezultati so pokazali, da se ljudje zavedajo slabih vplivov telefona na telo in imajo pomisleke ob njegovi uporabi, kar nam samo še bolj pokaže, da se bodo pred namestitvijo vseh teh naprav uprli z različnimi demonstracijami in protesti.

Raziskovalna naloga:
5G-tehnologija - ali jo poznate?
PrenosOgled