Kam z odpadnimi injekcijskimi iglami sladkornih bolnikov?

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nagrade:
Nazaj
biotehniške vede
ekologija z varstvom okolja
OŠ Livada
Živa Centrih, Neža Kikec
Simona Žohar
Naloga je prejela na državnem tekmovanju Bronasto priznanje.

Sva devetošolki Živa in Neža. Dve leti zapored sva se udeležili tekmovanja o sladkorni bolezni. Med učenjem za tekmovanje sva se začeli spraševati, kam gredo uporabljene injekcijske igle sladkornih bolnikov. Raziskovalne naloge sva se zato lotili z namenom, da dobiva odgovor na vprašanje: »Kam z odpadnimi injekcijskimi iglami?« Predvidevali sva, da je način odlaganja teh nevarnih odpadkov za bolnike preprost, saj sva mislili, da jih po uporabi preprosto vrnejo kar v lekarne. Med procesom raziskovanja sva ugotovili, da predstavlja odlaganje odpadnih injekcijskih igel v Sloveniji za bolnike velik problem. Da sva dobili odgovor na najino vprašanje, sva se morali sestati s strokovnjaki, ki se ukvarjajo s sladkorno boleznijo. Z njihovo pomočjo sva ugotovili, da je najino vprašanje aktualno v celotni Sloveniji, saj bi bilo lahko odlaganje odpadnih injekcijskih igel veliko bolj organizirano in predvsem preprosto. Pripravili sva tudi anketni vprašalnik. Izbrana ciljna skupina so bili bolniki s sladkorno boleznijo tipa 1 Slovenije ter člani društva diabetikov Velenje, Šoštanj ter Šmartno ob Paki. Glede na rezultate ankete lahko sklepava, da večina bolnikov s trenutnim načinom odlaganja odpadnih injekcijskih igel ni zadovoljna in si zato želijo sprememb.

Raziskovalna naloga:
Kam z odpadnimi injekcijskimi iglami sladkornih bolnikov?
PrenosOgled