Ne moti, učim se

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nagrade:
Nazaj
tehniške vede
aplikativni inovacijski predlogi in projekti
OŠ Gustava Šiliha
Timotej Kompare, Špela Zilli
Andreja Ostruh, Damijan Vodušek
Naloga je prejela na državnem tekmovanju Srebrno priznanje.

Namen naše raziskovalne naloge je bil narediti mobilno aplikacijo za izboljšanje zbranosti med učenjem. Ta bi merila čas in telefon prestavila v tihi način ter ga s tem spremenila v nemoteč dejavnik, saj nas med učenjem zmoti tudi najtišji pisk. Aplikacija bi učencem omogočala, da bi se učili v miru, ne da bi jih motil telefon. Izboljšala bi se kakovost učenja, posledično pa tudi uspeh v šoli. Delo smo začeli z anketo. Sestavili smo vprašalnik o učenju učencev. Zanimalo nas je, koliko časa se učijo, ali se učijo kakovostno ter če bi si želeli namestiti aplikacijo, ki bi jim pri tem pomagala. Rezultati ankete kažejo, da se kar tri četrtine učencev uči manj kot uro na dan, od tega pa se polovica zaveda, da je to premalo. Skoraj polovica anketiranih ima med učenjem telefon ob sebi, čeprav se zavedajo, da vpliva na kakovost učenja. Ugotovili smo, da si velika večina anketirancev želi namestiti aplikacijo, da jih telefon med učenjem ne bi motil. To si razlagava tako, da se učenci zavedajo motečega vpliva prenosnega telefona med učenjem.

Raziskovalna naloga:
Ne moti, učim se
PrenosOgled