Vpliv tekočine iz Organka na rast fižola

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nagrade:
Nazaj
biotehniške vede
biologija
OŠ Mihe Pintarja Toleda
Ema Ketiš
Natalija Turičnik Kleč, Boštjan Ketiš
Naloga je prejela na državnem tekmovanju Bronasto priznanje.

V navodilih za uporabo Organka sem zasledila, da se lahko tekočina uporablja tudi kot gnojilo za rastline. Zanimalo me je, kolikšen delež te tekočine v razmerju z vodo najbolj ugodno vpliva na rast fižola. Namen naloge je bil raziskati vpliv fermentacijske tekočine iz Organka na rast fižola. Uporabila sem eksperimentalno metodo, ki je sestavljena iz treh delov. Najprej je pridobivanje fermentacijske tekočine iz Organka, nato določitev boljše vrste fižola in količine tekočine za zalivanje. Zadnji del je izračun povprečne vrednosti velikosti fižola in izdelava grafov ter določitev amonijaka, nitratov, nitritov, fosfata in pH za različne raztopine fermentacijske tekočine iz Organka. Za poskus se je najbolje izkazal rjav fižol, zato sem uporabila le-tega. Najprimernejša količina deževnice za zalivanje je bila 10 ml na 2 dni. Od 45 posajenih fižolov jih je zraslo 40, največjo povprečno vrednost pa so dosegli fižoli, zalivani z 0,1 % fermentacijske tekočine iz Organka in deževnice. Iz dobljenih rezultatov sklepam, da je najvišja rast fižola s 15 mg/L fosfata, 1 mg/L nitrata, 10 mg/L amonijaka, 0,02 mg/L nitrita, najbolj ugodna pH vrednost za rast pa je 5,65. Moja raziskava je pokazala, da najbolje raste fižol pri 0,1 % deležu fermentacijske tekočine iz Organka in deževnice, ki ga zalivamo z 10 ml na dva dni. Prav tako sem ugotovila, da pri zalivanju s 100,0 % tekočino iz Organka fižol sploh ni vzklil, ampak je splesnel.

Raziskovalna naloga:
Vpliv tekočine iz Organka na rast fižola
PrenosOgled