Senzor naj vsem postane spremljevalec pri obvladovanju sladkorne bolezni tipa 1

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nagrade:
Nazaj
drugo
zdravstvo
OŠ Mihe Pintarja Toleda
Tea Osojnik
Natalija Turičnik Kleč
Naloga je prejela na regijskem tekmovanju Bronasto priznanje.
Naloga je prejela na državnem tekmovanju Srebrno priznanje.

Sladkorna bolezen tipa 1 (SBT1) je resno kronično neozdravljivo obolenje, ki od vsakega posameznika zahteva ogromno vsakodnevnih naporov, odpovedovanj in premagovanja številnih težav. Več kot 1,1 milijon otrok in najstnikov (mlajših od 20 let) na svetu nas živi s SBT1. Ker zaenkrat ne poznamo mehanizmov nastanka in začetka sladkorne bolezni tipa 1, je žal tudi ne znamo ozdraviti. Trenutno nam ostaja le nadomeščanje inzulina po principih samokontrole, ob rednem merjenju koncentracije sladkorja v krvi (z glukometrom) oziroma s senzorjem za kontinuirano merjenje glukoze v medceličnini. Z raziskovalno nalogo želim dokazati, da je cilj vseh s sladkorno boleznijo tipa 1 čim bolj urejena sladkorna bolezen. To pa bomo dosegli, če nam bo na voljo vsa najsodobnejša tehnologija (inzulinske črpalke, senzorji za kontinuirano merjenje v medceličnini) brez doplačila. Težava pa je v tem, da imajo pravico do senzorjev za kontinuirano merjenje glukoze v medceličnini le redki ljudje s SBT1. V raziskovalni nalogi sem predstavila prednosti in dokaze, da senzor za kontinuirano merjenje v medceličnini omogoča večjo varnost in lažje obvladovanje bolezni, ne pomeni pa več denarja za zdravstveno blagajno, ampak samo preusmeritev denarja. Moje mnenje je, da imamo ljudje s SBT1 pravico in dolžnost zahtevati vse najsodobnejše tehnološke pripomočke, s katerimi se doseže boljša urejenost sladkorne bolezni. S tem zmanjšamo stroške, ki nastanejo zaradi slabe urejenosti sladkorne bolezni.

Raziskovalna naloga:
Senzor naj vsem postane spremljevalec pri obvladovanju sladkorne bolezni tipa 1
PrenosOgled