Rokometna žoga in liki

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nagrade:
Nazaj
interdisciplinarno
matematika, šport
OŠ Livada
Azra Zulić, Ines Klisarić
Špela Štrajhar
Naloga je prejela na državnem tekmovanju Srebrno priznanje.

Že nekaj časa sva navdušeni nad rokometom, tako nad gledanjem kot igranjem. Začeli sva se spraševati, zakaj je rokometna žoga sestavljena iz pet- in šestkotnikov. Najina raziskovalna naloga torej temelji na obliki in sestavi rokometne žoge. Zanimal naju je izvor in razvoj rokometne žoge. Podrobno sva raziskali like na različnih velikostih žoge, merili in računali obseg in ploščino pet- in šestkotnikov ter površino žoge. Raziskovali sva, če je mogoče pet- in šestkotnike zamenjati z drugimi liki. Uporabili sva metodo intervjuja, s katero sva poizvedovali o razvoju in sestavi rokometne žoge, z računanjem, merjenjem in modeliranjem pa sva izdelali model rokometne žoge z drugačnimi liki.

Raziskovalna naloga:
Rokometna žoga in liki
PrenosOgled