Bitcoin kot lokalno plačilno sredstvo

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nagrade:
Nazaj
družboslovne vede
ekonomija
ŠCV, Gimnazija
Tijan Skaza
Ivan Jovan, Peter Tuk
Naloga je prejela na regijskem tekmovanju Srebrno priznanje.
Naloga je prejela na državnem tekmovanju Bronasto priznanje.

Digitalno sredstvo, imenovano kriptovaluta, je oblikovano tako, da deluje kot medij izmenjave, ki uporablja kriptografijo za finančno zagotavljanje transakcij. Kriptovalute predstavljajo predvsem žetone v globalnih finančnih borzah. Za transakcije in poslovanje kriptovalut poznamo potek po sistemu veriženja v javno dostopni decentralizirani digitalni knjigi, imenovani Blockchain. Kaj več o njihovih transakcijah boste izvedeli kasneje. Torej uporaba kriptovalute kot lokalnega plačilnega sredstva je kar kompleksna stvar in nam postavlja veliko podvprašanj. Postavljajo se mi dvomi, ali so ljudje pripravljeni sprejeti kriptovaluto kot novo plačilno sredstvo, ki se bo dnevno uporabljalo. Zanima me, kakšno korist bi imel potrošnik, zato sem svojo raziskovalno nalogo posvetil prikazovanju transakcij s pomočjo simulatorja, ki prikazuje odhodke, plačane z evri, in prihodke majhnega podjetnika, ki so bili ustvarjeni med časovnim obdobjem od leta 2017 do 2019. Simulacije v nadaljevanju primerjam z različnimi grafi, ker želim prikazati, kako se tečajne vrednosti spreminjajo na podlagi volutivnosti kriptovalut.

Raziskovalna naloga:
Bitcoin kot lokalno plačilno sredstvo
PrenosOgled