Priimki OŠ Šmartno ob Paki nekoč in danes

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nagrade:
Nazaj
humanistične vede
zgodovina
OŠ bratov Letonja, Šmartno ob Paki
Domen Prauhart, Lucija Kocuvan, Lovro Kočevar Ribič
Matej Ocvirk
Naloga je prejela na regijskem tekmovanju Bronasto priznanje.
Naloga je prejela na državnem tekmovanju Bronasto priznanje.

Imena in priimki so del naše identitete. Naprej so ljudje dobili imena, kasneje pa še priimke. Večinoma imajo ljudje en priimek, nekateri pa celo dva. Osebe najpogosteje dobijo priimek po svojem očetu, lahko pa tudi po materi. Nekateri priimki se nam zdijo smešni, zanimivi, drugi nenavadni ali celo dolgočasni. Nekaterim priimkom ne znamo določiti pomena ali od kod izvirajo. Priimki in stara hišna imena so tudi pomemben del slovenske kulturne in jezikovne dediščine. V raziskovalni nalogi smo priimke naše šole raziskovali po pomenu in izvoru, prav tako smo ugotavljali, kateri priimki so se pojavljali na šoli nekoč. Raziskali smo tudi priimke naših učiteljic in učiteljev. Na šoli se pojavlja največ priimkov, ki so nastali iz krajevnih imen, naselbin, in priimki, ki izvirajo iz vzdevkov, živalskega in rastlinskega sveta. Nekateri priimki so ostali neraziskani, saj nismo našli razlage pomena. Redki so tudi dvojni priimki, ki jih nekoč na šoli sploh ni bilo. Na šoli se pojavljajo tudi priimki iz drugih držav, ki so nam po pomenu in izvoru tuji ter jih na šoli nekoč tudi ni bilo. V anketi smo ugotavljali, kako poznajo učenci pomen svojih priimkov, kako so nastali in kateri priimki se jim zdijo najbolj smešni, nenavadni ali zanimivi. Učenci priimkom ne izkazujejo posebne pozornosti in redko tudi poznajo njihov pomen. Radi pa se nasmejijo določenim priimkom in se tudi ponorčujejo iz njih.

Raziskovalna naloga:
Priimki OŠ Šmartno ob Paki nekoč in danes
PrenosOgled