Zviševanje organske sestave kapitala - vpliv akumulacije kapitala na zaposlenost delovne sile

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nagrade:
Nazaj
družboslovne vede
ekonomija
ŠCV, Gimnazija
Bruno Šonc
Ivan Jovan, Ivan Blazinšek
Naloga je prejela na regijskem tekmovanju Srebrno priznanje.
Naloga je prejela na državnem tekmovanju Bronasto priznanje.

V raziskovalni nalogi sem analiziral in raziskoval vplive zakonitega zviševanja organske sestave kapitala na zaposlitvene možnosti delavskega razreda. Na osnovi raziskovalnega problema sem oblikoval tri raziskovalna vprašanja. V raziskovalnem delu sem uporabil metodo abstrakcije, deskriptivno metodo in metodo analize. Z vpeljavo omenjenih metod sem v nalogi obravnaval procese akumulacije v ekonomiji, pri čemer sem se teoretično opiral na dognanja Marxove analize kapitala. Namen raziskovalnega dela je bil ugotoviti, kako sprememba organske sestave kapitala vpliva na povpraševanje po delovni sili in posledično na zaposlenost njenih ponudnikov. Organska sestava kapitala v politični ekonomiji predstavlja razmerje med konstantnim in variabilnim kapitalom. V omenjenem razmerju je sintetično izražena produktivna moč dela oziroma obseg delovnih sredstev in predmetov dela, ki jih spravlja v produkcijskem procesu v gibanje delovna sila. Organska sestava kapitala skupaj z mero eksploatacije in profitno mero opredeljuje temeljna merila analize kapitalizma in podaja razlago njegovih razvojnih tendenc. Vpliv akumulacije kapitala na zaposlenost delovne sile sem proučeval v razmerah nespremenjene organske sestave kapitala in v razmerah zviševanja organske sestave kapitala. Svojim ugotovitvam sem v razpravi dodal podroben pregled Marxovega splošnega zakona kapitalistične akumulacije in opisal njegove sodobne teoretične razsežnosti.

Raziskovalna naloga:
Zviševanje organske sestave kapitala - vpliv akumulacije kapitala na zaposlenost delovne sile
PrenosOgled