Vpliv priseljevanja na urbani razvoj mesta Velenje

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nazaj
družboslovne vede
geografija
OŠ Šalek
Ina Miklavžin
Marko Moškotevc, Urh Ferlež

Velenje je moje mesto. Gre za mlado mesto, saj je status mesta dobilo leta 1959. Predvsem zaradi premogovnika, ki je potreboval delovno silo, se je priseljevanje povečevalo in postajalo zanimivo zlasti za priseljence iz nekdanjih jugoslovanskih republik. Rezultat tega je skupnost, ki je etnično raznolika. V svoji raziskovalni nalogi sem raziskovala, kako je priseljevanje vplivalo na urbanistični razvoj mesta Velenje, prav tako pa sem opravila raziskavo o tem, kakšen je odnos prebivalcev Velenja, do priseljencev po osamosvojitvi Slovenije, vzroke za priseljevanje po osamosvojitvi in o počutju priseljencev med nami. Skozi prebiranje literature, analizo anketnega vprašalnika in intervjujev sem prišla do zaključka, da je urbanizacija Velenja močno povezana s priseljevanjem, priseljevanje pa s potrebo po delovni sili. Prebivalci Velenja imajo zadržke do sklepanja prijateljskih ali partnerskih zvez s priseljenci. Nestrpnost do priseljencev se je po osamosvojitvi Slovenije povečala. Posledično z zgoraj navedenimi spoznanji se priseljenci ne počutijo sprejete s strani domačinov, a imajo kljub temu namen ostati v mestni občini Velenje, saj se jim je življenjski standard kar precej dvignil.