Zračna prepustnost različnih mask

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nagrade:
Nazaj
drugo
zdravstvo
OŠ Šalek
Maj Mirst
Igor Košak
Naloga je prejela na regijskem tekmovanju Bronasto priznanje.
Naloga je prejela na državnem tekmovanju Zlato priznanje.

Zaradi svetovne epidemije novega koronavirusa, imenovanega COVID-19, trenutno živimo in delamo v posebnih razmerah. Obrazna maska je postala nujni pripomoček za zagotavljanje zaščite in preprečitve širjenja novega virusa med ljudmi. Ob upoštevanju higienskih ukrepov (pravilno kašljanje ali kihanje, umivanje in razkuževanje rok, izogibanje dotikanju obraza, ohranjanje razdalje) je zaščita z ustrezno obrazno masko zelo pomembna, ker s tem sebe in druge dodatno zavarujemo pred nevarnostjo prenosa okužbe. Pri tem je zelo pomembo, da masko pravilno namestimo, nosimo in tudi odstranimo. V moji raziskovalni nalogi me je zanimalo, kakšna je zračna prepustnost različnih mask. Izbral sem maske, ki so v uporabi v Sloveniji (ovratna ruta in šal, pralna bombažna maska, kirurška maska, respiratorna maska FFP2, respiratorna maska FFP3 in respiratorna maska FFP3 z ventilom) in meril njihovo zračno prepustnost. Prepustnost zraka sem meril pri povsem suhi maski, rahlo vlažni maski in pri mokri maski. Za raziskavo sem uporabil preprosti merilec vetra, fen na hladni zrak, različne maske in držalo. Rezultati, ki sem jih dobil, so ovrgli ali potrdili nekatere domneve glede zračnosti mask in prepustnosti zraka skozi njih pred, med in po uporabi. Ugotovil sem, da imajo različne obrazne maske zelo različno prepustnost zraka in da je res pomembno, da maske redno menjujemo, saj je vpliv vlage (vode) v maski dokaj velik.

Raziskovalna naloga:
Zračna prepustnost različnih mask
PrenosOgled