Raziskava uporabe obraznih mask s trajnostnega (okoljskega) vidika

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nagrade:
Nazaj
biotehniške vede
ekologija z varstvom okolja
OŠ Šalek
Urh Mešelj
Vesna Švab
Naloga je prejela na regijskem tekmovanju Srebrno priznanje.
Naloga je prejela na državnem tekmovanju Srebrno priznanje.

V nalogi sem predstavil problem, ki je nastal zaradi preprečevanja širjenja okužb z koronavirusom (SARS-CoV-2) in povzroča povečano odlaganje mask med mešane komunale odpadke in posledično na odlagališče. Pri svojem delu sem sodeloval s Centrom ponovne uporabe. Za metodo raziskave sem uporabil anonimno anketo in z obdelavo podatkov ugotovil, da se ljudje premalo zavedajo okoljskega problema zaradi proizvodnje in nastajanja odpadkov mask za enkratno uporabo. Z eksperimentalnim delom sem raziskoval kvantitativne učinke uporabe mask na nastajanje odpadkov, kar je pripomoglo k potrjevanju zastavljenih hipotez. Analiza porabe zaščitnih higienskih mask za enkratno uporabo in primerjava mase z volumnom odpadnih mask potrjuje hipotezo, da obrazne higienske maske za enkratno uporabo vplivajo na naraščanje volumna mešanih komunalnih odpadkov, ki povzročajo okoljske in finančne težave. Raziskava, ki je potekala na pristopu ugotavljanja možnosti trajnostnega ravnanja in sledljivosti krožnega pristopa rabe virov pri uporabi in ravnanja s higienskimi maskami za enkratno uporabo je pokazala, da bi uporaba maske morala biti omejena, kar kaže na popolno nasprotje med izdelavo in možnostjo recikliranja. Če je sedaj edino merilo najcenejši izdelek, je raziskava pokazala, da je vpliv teh »poceni izdelkov« na okolje in širšo skupnost zelo drag. Prav tako je potrebno podpreti lokalne proizvajalce higienskih mask iz blaga, ki temeljijo na krožni rabi virov in vzpodbujajo pozitivne okoljske učinke.

Raziskovalna naloga:
Raziskava uporabe obraznih mask s trajnostnega (okoljskega) vidika
PrenosOgled