Motivacija mladih, ki trenirajo ekipni šport

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nagrade:
Nazaj
družboslovne vede
psihologija
OŠ Mihe Pintarja Toleda
Anže Kalan
Mirjam Turner
Naloga je prejela na regijskem tekmovanju Srebrno priznanje.
Naloga je prejela na državnem tekmovanju Bronasto priznanje.

Šport postaja vedno bolj pomemben del mojega življenja, saj že nekaj let treniram rokomet v rokometnem klubu Gorenje Velenje. Zato me že od nekdaj zanima, kaj se dogaja »v glavah« športnikov, kaj je tisto kar jih oz. nas žene, da vztrajamo v nekem športu. Kot devetošolca, ki je tik pred odločitvijo o svoji karierni poti, pa me tudi vedno bolj zanima s tem povezan poklic športnega psihologa. S pomočjo krajšega anketnega vprašalnika in dveh opravljenih intervjujev, s športnim psihologom in rokometno trenerko, sem želel raziskati motivacijo učencev zadnje triade iz Šaleške doline, za treniranje ekipnega športa. S pomočjo ankete sem ugotovil, da dve tretjini mojih sovrstnikov ne pozna pojma športne psihologije, kar mi je bil zelo zanimiv podatek, a sta mi intervjuvanca nato pojasnila, da v teh letih to za športnika še ni potrebno. Ugotovil sem, da je mladim športnikom in športnicam najpomembnejši motiv uživanje v športu in želja po napredovanju. Med spoloma se ni pokazalo bistvenih razlik. Najboljši motivatorji za mlade športnike so se po deležih enakomerno razporedili med vrstnike, trenerja in starše. Spoznal sem, da imamo mladi več motivov za treniranje ekipnega športa, pri čemer pa poznavanje športne psihologije v tem obdobju še ni tako pomembno.

Raziskovalna naloga:
Motivacija mladih, ki trenirajo ekipni šport
PrenosOgled