Raziskovalci in raziskovalna dejavnost v Šmartnem ob Paki

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nazaj
humanistične vede
zgodovina
OŠ bratov Letonja, Šmartno ob Paki
Naja Šmajs, Gabriela Verzelak
Marija Vodovnik

Kdo je raziskovalec, že veste. Kako je raziskovanje potekalo in še poteka na OŠ bratov Letonja Šmartno ob Paki, pa še ne, zato bi vam radi to predstavili. Najprej sva se odpravili v šolsko knjižnico, kjer sva poiskali raziskovalne naloge, ki so tam hranjene. Z raziskavo sva ugotovili, da se je izdelalo v 40 letih kar 80 raziskovalnih nalog. Mladih raziskovalcev je bilo v teh letih več kot 800, njim pa je mentorstvo nudilo 20 učiteljic, 3 učitelji in svetovalna delavka. Zanimalo naju je mnenje bivših raziskovalcev naše šole o raziskovanju, zato sva izdelali tudi vprašalnik z 32 vprašanji, katere sva jim zaradi Covida poslali po elektronski pošti. Izdelali sva tudi tabele in grafe, ki sva jih opisali. Meseca novembra sva imeli v načrtu tudi »Noč raziskovalcev«, na kateri bi raziskovali vesolje, poleg tega pa še imeli okroglo mizo z raziskovalci iz Šmartnega ob Paki, jih intervjuvali, malo poklepetali in se pozabavali. Raziskovalci so namreč povsem navadni ljudje, ki so radovedni, vztrajni in hočejo nekaj novega predstaviti ostalim. Prav tako kot starejši, sva zaradi drugih obveznosti tudi midve imeli krizo, vendar sva jo s pomočjo mentorice premagali. Zaupati vam morava še to, da je bila velika večina nalog nagrajenih, zato upava, da bo tudi najina. Nagrajeni pa sva že s tem, da nama je uspelo raziskovalno nalogo izdelati.