Peli so jih mati moja

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nazaj
humanistične vede
etnologija
OŠ Polzela
Hana Dušič
Mija Novak

»Peli so jih mati moja« je moto oziroma naslov prireditve, po kateri je znan naš majhen kraj Andraž nad Polzelo, in ob enem naslov moje raziskovalne naloge. Vsako leto je zadnja avgustovska nedelja rezervirana prav za prireditev Družina poje. Cel kraj stopi skupaj, med sabo si pomagamo, da je vse izpeljano, kot je treba. Pravijo, da je takrat tukaj kot v mravljišču. Želimo si namreč, da družinsko petje ne bi ugasnilo. Za izdelavo te naloge sem se odločila, ker želim raziskati, od kod ta prireditev izhaja, s kakšnim namenom so jo ustanovili in od kod ideja zanjo. Želela sem tudi ostalim predstaviti, zakaj gre. Morda pa se bo v prihodnje kdo te prireditve udeležil, če bo ta skozi nalogo pritegnila njegovo pozornost. Družinsko petje je dandanes že redkost, ne slišimo namreč pogosto, da bi se v družini pelo, zato je ta raziskovalna naloga tudi v pobudo učencem, da doma, v kolikor še ne pojejo, spodbudijo celo družino, da sedejo za skupno mizo in zapojejo. Zgodbe starejših v našem kraju, kako je prireditev potekala nekoč in kako danes, so me pritegnile, da preverim, zakaj je temu tako. Menim, da je petje neprecenljiva vrednost kulturne dediščine in da je ključ v prihodnost iz preteklosti.