S kakšno samopodobo otroci vstopajo v jutrišnji dan?

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nagrade:
Nazaj
družboslovne vede
psihologija
OŠ Livada
Taja Pipan
Nataša Kotnik, Maja Zakošek Pipan
Naloga je prejela na regijskem tekmovanju Zlato priznanje.
Naloga je prejela na državnem tekmovanju Bronasto priznanje.

Šola in šolske obveznosti skupaj z odraščanjem vplivajo na samopodobo otrok in mladostnikov, ta pa se tekom življenja tudi spreminja. V raziskavi sem primerjala samopodobo učencev razredne in predmetne stopnje ter deklet in fantov, preučevala vpliv starševske vzgoje na samopodobo in ugotavljala razlike med velenjskimi šolami. V teoretičnem delu raziskave sem pregledala literaturo in povzela pomembnejše raziskave o samopodobi otrok. Praktični del raziskave je temeljil na vprašalniku, ki so ga izpolnili učenci velenjskih osnovnih šol. Otroci so bili razdeljeni v dve starostni skupini, in sicer na učence četrtega in petega razreda ter učence osmega in devetega razreda. V raziskavi sem ugotovila, da ima večina velenjskih osnovnošolcev zdravo samopodobo. Učenci razredne stopnje so imeli v primerjavi z učenci predmetne stopnje boljšo samopodobo, razlika pa je bila predvsem med mlajšimi dekleti in najstnicami. Na samopodobo vpliva tudi starševska vzgoja. Najnižjo samopodobo imajo otroci s strogo vzgojo, sledijo jim otroci z anarhičnim tipom vzgoje, najboljšo samopodobo pa imajo otroci z demokratičnim tipom vzgoje. Razlike v samopodobi otrok obstajajo tudi med različnimi šolami v Velenju. Čeprav imajo otroci v Velenju načeloma dobro samopodobo, se ta v obdobju najstništva nekoliko zniža. Nujno je, da se mladostniki poučimo o pomenu zdrave samopodobe in kako lahko nanjo pozitivno vplivamo, saj bomo le tako manj dovzetni za negativne vplive okolice.

Raziskovalna naloga:
S kakšno samopodobo otroci vstopajo v jutrišnji dan?
PrenosOgled