Je res, da so glasbeniki tudi dobri matematiki?

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nazaj
drugo
matematika, glasba
OŠ Livada
Anabel Forštner, Sara Pungartnik Črešnar
Špela Štrajhar, Nataša Kotnik

Vsakdo bi pomislil, da matematika in glasba nimata prav nič skupnega. Je temu res tako? Pri najinem raziskovalnem delu sva pregledali različno literaturo na to temo in spoznali sva, da imata matematika in glasba veliko skupnih točk. Izvedeli sva, da je bilo veliko znanih matematikov tudi dobrih glasbenikov. Prav tako sva spoznali, da glasba in matematika vplivata na naše življenje. Pri pisanju raziskovalne naloge naju je zanimalo od kod izhaja ta povezava, kakšna je ter kdo so znani matematiki, ki so hkrati tudi dobri glasbeniki in obratno. Cilj raziskovalne naloge je ugotoviti, ali so učenci, ki obiskujejo glasbeno šolo tudi dobri matematiki. V ta namen sva sestavili anketo za učence glasbene šole, ki obiskujejo od 6. do 9. razreda osnovne šole. Izvedli sva tudi intervju na daljavo z Urošem Kuzmanom, profesorjem matematike na Fakulteti za matematiko in fiziko, ki je v vseh obdobjih življenja povezan z glasbo. Ugotovili sva, da je veliko učencev, ki obiskujejo glasbeno šolo tudi dobrih matematikov. Številni se udeležujejo tekmovanj iz matematike, kjer osvajajo priznanja.