Moj pes, moja odgovornost - vrste vrečk za pasje iztrebke, možnost reciklaže in ozaveščenost velenjskih lastnikov psov

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nagrade:
Nazaj
biotehniške vede
ekologija z varstvom okolja
OŠ Livada
Lana Đuričić
Simona Žohar, Aleksandar Đuričić
Naloga je prejela na državnem tekmovanju Bronasto priznanje.

Če se samo bežno ozremo okoli sebe, hitro ugotovimo, da nas obkroža ogromno različnih predmetov, ki vsebujejo plastiko. Sporna sta predvsem množična uporaba in nepravilno ravnanje z njo. Večino predmetov uporabljamo izredno kratek čas, nato pa jih zavržemo. Pri tem nastajajo ogromne količine odpadkov, kar ima za naše okolje in zdravje uničujoče posledice. Da spremenimo stanje, ki postaja čedalje bolj nevzdržno, moramo tako posamezniki kot družba spremeniti navade. Verjamem, da lahko že z majhnimi spremembami prispevamo k izboljšanju. Pomemben korak je lahko tudi ozaveščenost lastnikov psov glede uporabe vrečk za pasje iztrebke. V svoji raziskovalni nalogi sem v teoretičnem delu opisala ta problem. V raziskovalnem delu pa sem s pomočjo vprašalnika ugotavljala, za katere vrečke se lastniki psov najpogosteje odločijo in zakaj je temu tako, ali vedo, kako vplivajo na onesnaženost okolja ter kam jih po uporabi zavržejo. Opravila sem tudi nekaj intervjujev. V velenjski trgovini Mr. Pet sem izvedela, katerih vrečk prodajo največ, v Pasji šoli CoolDog pa sem se pozanimala, ali strankam svetujejo o uporabi le-teh. Pogovarjala sem se tudi z zaposlenim na Medobčinski inšpekciji, redarstvu in varstvu okolja Velenje, kjer sem izvedela, ali se lastniki psov držijo predpisov ter koliko kršitev beležijo. V praktičnem delu sem s pomočjo eksperimenta ugotavljala, katera vrečka se prej razgradi. Tedensko sem spremljala spremembe in jih evidentirala s fotografijami.

Raziskovalna naloga:
Moj pes, moja odgovornost - vrste vrečk za pasje iztrebke, možnost reciklaže in ozaveščenost velenjskih lastnikov psov
PrenosOgled