Ujemanje značajskih lastnosti najstnikov z zapisom v horoskopu

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nazaj
družboslovne vede
sociologija
OŠ Gorica
Irma László
Nina Štaher

Zodiak je prvotno bil sredstvo za merjenje časa. Nihče ne ve kako in kdaj so ga začeli uporabljati za ocenjevanje osebnosti ter napovedovanje prihodnosti. Prvi znani osebni horoskop izhaja iz leta 410 pr. n. š. Sončeva znamenja so časi, ko Sonce ˝prehodi˝ posamezno znamenje zodiaka. Znamenja so razdeljena na tri načine; glede na prevladujoči element (ogenj, zemlja, zrak in voda); na moška in ženska; na kardinalna, fiksna in gibljiva. Dve najbolj poznani vrsti horoskopa sta kitajski in zahodni horoskop. Zahodni in kitajski horoskop se razlikujeta v tem, da zahodni horoskop sestavlja dvanajst znamenj, ki se nanašajo na datum rojstva. Kitajski horoskop pa je prav tako sestavljen iz dvanajstih znamenji, vendar se ta nanašajo na letnico rojstva in ne na datum rojstva. Cilj moje raziskovalne naloge je bil ugotoviti ali najstniki poznajo svoje znamenje horoskopa ter katere značajske lastnosti mladostnikov se ujemajo z zapisanimi dejstvi v horoskopu. Ali so ognjena znamenja res tako energična in samozavestna? In ali vodna znamenja res tako občutljiva, plaha in čustvena? Podatke za preverjanje hipotez sem dobila s pomočjo anketnega vprašalnika, ki sem ga izdelala v elektronski obliki. Reševali pa so ga učenci tretje triade.

Raziskovalna naloga:
Ujemanje značajskih lastnosti najstnikov z zapisom v horoskopu
PrenosOgled