Prenesimo energijo vetra

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nagrade:
Nazaj
tehniške vede
elektrotehnika, elektronika in robotika
ŠCV, Elektro in računalniška šola
Filip Pačnik, Nik Žlebnik Jančič
Peter Vrčkovnik
Naloga je prejela na regijskem tekmovanju Bronasto priznanje.
Naloga je prejela na državnem tekmovanju Srebrno priznanje.

Težnja k energetski neodvisnosti, dosegljivosti in prenosljivosti se aktivno stopnjuje. Nazori dolgoročnosti odsevajo le konstanto večavo električne potrošnje in dvigovanje cen energije. Akti gospodarskih organizacij izpostavljajo iniciativo razvoja in vpeljave postopkov eksplotacije čistih virov energije. V številnih razvitih državah funkcionirajo javni skladi, zavezani finančni podpori projektiranju in gradnji elektrarn na obnovljive vire energije tako gospodinstvom kot gospodarskim subjektom. Številni odjemalci prenosnih ali distribucijskih omrežij skušajo obnoviti pogodbene odnose s ponudnikom električne energije s postavitvijo lastniških elektrarn. Prepričljiva rešitev, toda povračilna doba kompletnih elektrarn, navezujoča na komplekse manjše potrošnje (začasna bivališča, premični objekti, izgradljiva prenišiča, bivalniki, avtodomi, pikniške lože, ločeni kletni prostori) je neredko krepko daljša od idealne. Izdelava cenovno dostopne invididualne elektrarne bi drastično zmanjšala komunalne stroške. Ker pri domači postavitvi fotonapetostni moduli žanjejo veliko slave, sva želela "posvetiti luč" na mnogokrat prezrte veterne elektrarne.

Raziskovalna naloga:
Prenesimo energijo vetra
PrenosOgled