Kakšna jajca kupujemo?

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nagrade:
Nazaj
biotehniške vede
biologija
OŠ Karla Destovnika-Kajuha Šoštanj
Nika Milavec, Martina Roglšek, Pia Pušnik
Magdalena Štelcer
Naloga je prejela na državnem tekmovanju Bronasto priznanje.

Jajca so v naši prehrani pomembno živilo. Vsebujejo veliko hranilnih snovi. Osredotočile smo se na kokošja jajca, ki so nam tudi najbolj poznana. V raziskovalni nalogi smo najprej opisale razlike med vrstami rej kokoši. Poznamo namreč hlevsko, prosto, ekološko in baterijsko rejo. V empiričnem delu raziskovalne naloge smo opisale kakovost jajc ekološke, proste in hlevske reje. Jajca, ki so baterijske reje, smo tukaj izvzele, saj jih v Sloveniji ne prodajajo več. Kakovost jajc določajo lastnosti, ki vplivajo na njihovo sprejemljivost pri porabniku. Sem sodi svežost, teža, čistost, vonj, barva lupine ter rumenjaka. Rezultati eksperimenta so potrdili ali ovrgli nekatere domneve. Za vsako vrsto jajc smo preverile barvo lupine, povprečno težo, barvo rumenjaka, izgled beljaka, okus kuhanega jajca. Zanimalo nas je, katera jajca ljudje največ kupujejo. Opravile smo anketo, kjer smo anketirance spraševale, kje kupujejo jajca, kaj je najpomembnejši kriterij, po katerem se odločujejo za nakup jajc, katero vrsto reje najraje kupujejo … Ugotovile smo, da največ anketirancev kupuje jajca v trgovini in da je večina teh pozorna na poreklo jajc. Najpomembnejši kriterij, po katerem se odločijo za nakup določenih jajc, pa jim je način reje. Najpogosteje se odločijo za nakup jajc iz proste (pašne) reje. Ker so kupci vizualni tipi, nas je zanimalo, ali jih privlači jajčna lupina, velikost jajca ali razni napisi na jajčni embalaži. Ugotovile smo, da jih napisi na embalaži v večini ne pritegnejo.

Raziskovalna naloga:
Kakšna jajca kupujemo?
PrenosOgled