Električni avtomobili

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nagrade:
Nazaj
tehniške vede
elektrotehnika, elektronika in robotika
OŠ Šalek
Mark Šehič
Igor Košak
Naloga je prejela na regijskem tekmovanju Bronasto priznanje.
Naloga je prejela na državnem tekmovanju Srebrno priznanje.

Avtomobili so že od nekdaj pomembno prevozno sredstvo. Skozi desetletja so se spreminjale oblike, opremljenost, varnost vozila, medtem ko sta pogon in zasnova motorja v osnovi že nekaj časa enaka. Običajno se ljudje odločimo za vozilo, ki ga poganja motor z notranjim zgorevanjem. Ta vozila za gorivo primarno uporabljajo neobnovljive vire (fosilna goriva – bencin, dizel, zemeljski plin), redkeje pa se ljudje odločamo za vozila na hibridni pogon (fosilna goriva in pomoč elektromotorja) in še redkeje za vozila na električni pogon. Za vozila, ki za gorivo uporabljajo bencin ali dizel vemo, da njihovi izpusti ogrožajo naravo in pripomorejo h »globalnemu segrevanju«. V moji raziskovalni nalogi me je zanimalo, ali bi bilo mogoče vse avtomobile na fosilna goriva zamenjati z električnimi, in kaj bi to pomenilo za ljudi, gospodarstvo in naravo. Zelo pomembno se mi zdi, da tudi pri vozilih na električni pogon izpostavim, da če za njihovo polnjenje večino elektrike pridobimo iz fosilnih goriv, še ne moremo govoriti o zeleni mobilnosti. Rezultati naloge so zelo zanimivi in so lahko osnova za nadaljnje raziskave, kako zagotoviti zeleno in trajno mobilnost, ki bo pripomogla k ohranitvi narave in hkrati še vedno omogočala gospodarski razvoj in globalno povezanost.

Raziskovalna naloga:
Električni avtomobili
PrenosOgled