Zajtrk: izziv sedanjosti ali navada preteklosti

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nagrade:
Nazaj
interdisciplinarno
prehrana, etnologija
OŠ Šalek
Kaja Prelog, Daša Ivančić
Tinkara Kristan, Tanja Verboten
Naloga je prejela na regijskem tekmovanju Zlato priznanje.
Naloga je prejela na državnem tekmovanju Bronasto priznanje.

Zajtrk naj bi predstavljal dober, predvsem pa zdrav začetek dneva, a žal v praksi ni vedno tako. Že najin odnos do zajtrka je zelo različen. Ena zajtrkuje, druga pa ne. Zanimalo naju je, kako zajtrkujejo ostali učenci najine šole. Odgovore v anketi sva primerjali z zajtrki njihovih starih staršev v njihovih osnovnošolskih letih. Pri raziskavi sva uporabili metodo anektiranja in intervjuja. V anketi so sodelovali učenci Osnovne šole Šalek in njihovi stari starši. Osredotočili sva se na otroke, stare med 9 in 11 let. To starostno skupino otrok sva si izbrali, saj sva mnenja, da jim starši še vedno pripravljajo zajtrk, a so dovolj stari, da so anketo izpolnjevali sami. Zanimalo naju je, kako izobrazba staršev vpliva na kvaliteto zajtrka otrok. Raziskovali sva tudi, kako se po kvaliteti, raznovrstnosti ter običajih razlikujeta zajtrka starih staršev in vnukov v Šaleški dolini. Ugotovili sva, da izobrazba staršev ne vpliva na kvaliteto zajtrka otrok. Presenetilo pa naju je dejstvo, da otroci danes jedo bolj zdrav zajtrk, kot so ga jedli včasih. Rezultati ankete so pokazali, da je bil zajtrk naših starih staršev v otroštvu bolj enoličen. Vidiva pa temo za nadaljnje raziskovanje zajtrka, kjer bi anketo razširili na celotno Osnovno šolo Šalek ali celo na vzorec osnovnošolskih učencev Šaleške doline, da bi dobili večje število podatkov in s tem primerljivejše rezultate.

Raziskovalna naloga:
Zajtrk: izziv sedanjosti ali navada preteklosti
PrenosOgled