Osja gnezdilnica in primerjava z mravljiščem

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nagrade:
Nazaj
biotehniške vede
biologija
ŠCV, Gimnazija
Vid Boškič Podrzavnik
Irena Štimac
Naloga je prejela na regijskem tekmovanju Zlato priznanje.
Naloga je prejela na državnem tekmovanju Srebrno priznanje.

Prosto v naravi in okoli naših domov se pogosto srečujemo z osami in mravljami. Dokler nam ne škodijo, se nanje večinoma ne oziramo, zavedati se pa moramo, da so pomemben člen pri ohranjanju naravnega ravnovesja. Med nami so pa tudi entuziasti, ki jih njihovo življenje še posebej zanima. Naša raziskava je namenjena boljšemu razumevanju življenja teh prezrtih in/ali nesprejetih bitji. V Šaleku, predelu Velenja, smo proučevali dve izbrani vrsti kot predstavnici teh skupin žuželk. Opazovali smo način gradnje gnezd in pogoje, ki vplivajo na življenje matic. Primerjava gnezda ose Vespula vulgaris z mravljiščem mravlje Lasius emarignatus je pokazala, da sta si razvoja gnezd podobna in lahko gojimo ose na podoben način z nekaj prilagoditvami. Ugotovili smo, da osje matice iščejo nova območja za gnezdenje v bližini ciprese, da svoja gnezda oblikujejo hitreje in delajo več kot kraljice mravelj in posledično se osirji razvijejo prej kot mravljišča. Osje matice so se pokazale za izbirčnejše in manj prilagodljive kot kraljice mravelj. Raziskava je tudi pokazala, da lahko osja gnezdilnica osam nudi alternativni dom za gnezdenje. Lahko pa se tudi znebimo naravnih dejavnikov, kot je grmovje ciprese, in naredimo naše dvorišče za osje matice manj privlačno, če si os ne želimo.

Raziskovalna naloga:
Osja gnezdilnica in primerjava z mravljiščem
PrenosOgled