Preverjanje znanja s pomočjo umetne inteligence

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nagrade:
Nazaj
tehniške vede
računalništvo
ŠCV, Elektro in računalniška šola
Timotej Kompare
Aleš Spital
Naloga je prejela na regijskem tekmovanju Bronasto priznanje.
Naloga je prejela na državnem tekmovanju Bronasto priznanje.

V tej raziskovalni nalogi sem se lotil razvoja sistema umetne inteligence, ki je sposobna analizirati rokopis, hkrati pa prepoznati njegovega avtorja. Raziskovanje je bilo razdeljeno na dva dela: teoretični in praktični. V teoretičnem delu sem analiziral pisavo s psihološkega vidika in opravil raziskavo o odnosu med pisavo in psihologijo avtorja. V praktičnem delu sem streniral umetno inteligenco na velikem naboru podatkov ter uporabil algoritme strojnega učenja, da sem jo naučil, kako iz rokopisa prepoznati posamezne besede. Umetna inteligenca je bila nato preizkušena na primeru uporabe, kjer je bila uporabljena za ocenjevanje odgovorov na vprašanja odprtega tipa. Cilj naloge je bil avtomatizirati proces ocenjevanja ter ga narediti učinkovitejšega in manj subjektivnega. Tradicionalno ocenjevanje izpitov je dolgotrajen in subjektiven proces, ki se opira na človeške ocenjevalce, da ocenijo odgovore in določijo končni rezultat. Z avtomatizacijo procesa ocenjevanja sem želel zmanjšati čas in trud, potreben za ocenjevanje, ter zmanjšati vpliv osebnih pristranskosti in subjektivnih interpretacij na končne rezultate. Rezultati študije kažejo, da je umetna inteligenca lahko dragoceno orodje za avtomatizacijo in učinkovitost postopka ocenjevanja. Raziskovalna naloga tako prikazuje koncept uporabe umetne inteligence v izobraževanju ter nakazuje možnost, da se bo umetna inteligenca v prihodnosti uporabljala na marsikaterem področju.

Raziskovalna naloga:
Preverjanje znanja s pomočjo umetne inteligence
PrenosOgled