Aplikacija za organizacijo in izvedbo orientacijskega pohoda

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nagrade:
Nazaj
tehniške vede
računalništvo
ŠCV, Elektro in računalniška šola
Gorazd Kotnik
Miran Zevnik
Naloga je prejela na regijskem tekmovanju Srebrno priznanje.
Naloga je prejela na državnem tekmovanju Srebrno priznanje.

Danes je organizacija ter avtomatizacija določenega dela, ki ga ljudje opravljamo, precej pomembna. Pomen te vrednote na sama opravila ne vpliva samo v boljši razporeditvi časa ter učinkovitosti dela, ampak ima predvsem velik pomen v samemu pristopu in povzročanju ter odpravljanju napak, ki se lahko zgodijo. Ljudje uporabljamo različna orodja, ki so zasnovana na tehnologiji sodobnega sveta (mobilne aplikacije, spletne aplikacije …), za pomoč pri reševanju problemov in sami organizaciji ter poteku dela, medtem ko nekateri še vedno raje posegajo po stvareh, katerih ozadja ne predstavlja programska oprema. Raziskovalna naloga temelji na cilju, da za šolo ustvari platformo, ki vključuje spletne tehnologije in orodja, ki bi odpravila ročno oziroma papirno organizacijo in potek dela orientacijskih pohodov ter športnih dni s podobnim principom. Tako se razbremeni ali pa odpravi odvečno delo organizatorjev, ki so zadolženi za izpeljavo in vodenje teh dogodkov, s pomočjo beleženja in hrambe podatkov, katerih jedro predstavlja podatkovna baza.

Raziskovalna naloga:
Aplikacija za organizacijo in izvedbo orientacijskega pohoda
PrenosOgled