Kako spodbuditi branje pri najstnikih?

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nagrade:
Nazaj
družboslovne vede
sociologija
OŠ Karla Destovnika-Kajuha Šoštanj
Nika Navodnik, Martina Roglšek
Barbara Turinek
Naloga je prejela na regijskem tekmovanju Bronasto priznanje.
Naloga je prejela na državnem tekmovanju Bronasto priznanje.

Zelo radi zahajava v knjižnico, bereva knjige ali jih samo prelistavava, si jih ogledujeva … Opažava, da najini vrstniki ne berejo radi. Raziskave pa kažejo, da je branje zelo pomembno za otrokov razvoj – najstniki s tem širijo svoj besedni zaklad ter obzorje. Zato sva se odločili, da bova raziskali, kaj bi najstnike spodbudilo k branju. Zanimalo naju je tudi, kaj si najstniki mislijo o branju in kako na branje vpliva bralna značka. V ta namen sva pregledali literaturo, izvedli anketo na šoli ter pregledali knjigo vtisov, v kateri so zapisani podatki o številu učencev, ki so opravili bralno značko na naši šoli. Ugotovili sva, da število bralcev začne upadati v šestem razredu, najmanjši delež učencev pa bralno značko opravi v osmem razredu. Dekleta raje berejo kot fantje, obojim pa je privlačnejša možnost igranja igric ali gledanje filmov. Opisali sva tudi različne tipe bralcev, vloge, ki jih imajo različna okolja na naše branje. Z raziskavo sva ugotovili, da najstniki ne berejo radi, da nagrada ob zaključku bralne značke ni motivacija za branje ter da je večini najstnikov napor prebrati knjigo. Presenetilo naju je, da je le četrtini anketiranih osvojena bralna značka motivacija za branje. Po drugi strani pa sva prišli do spoznanja, da so le nekateri anketirani učenci izrazili, da jih za branje nič ne bi motiviralo, večino pa bi k branju spodbudile privlačne platnice, zanimiva vsebina, na pogled ne preveč debela knjiga ter nagrada, kot je npr. ocena.

Raziskovalna naloga:
Kako spodbuditi branje pri najstnikih?
PrenosOgled