Mobilna aplikacija za medsebojno pomoč med dijaki

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nagrade:
Nazaj
tehniške vede
računalništvo
ŠCV, Gimnazija
Denis Balant, Enej Hudobreznik
Ivan Jovan, Islam Mušić
Naloga je prejela na regijskem tekmovanju Zlato priznanje.
Naloga je prejela na državnem tekmovanju Srebrno priznanje.

Iskanje učne pomoči je že od nekdaj zelo aktualna tema med dijaki, ki potrebujejo pomoč pri razlagi in razumevanju učne snovi. V zadnjem času so luknje v znanju vse večje ne le zaradi različnega nivoja znanja, ki ga dijaki v srednješolski sistem izobraževanja prinašajo iz osnovnih šol, temveč tudi zaradi pandemije, ki je močno vplivala na pridobivanje znanja v zadnjih treh letih. Posledično se je povečalo tudi povpraševanje po učni pomoči. V raziskovalni nalogi sva se lotila reševanja opisanega problema z izdelavo mobilne aplikacije, ki sva jo poimenovala OpenTutor. Njen glavni namen je olajšanje vzpostavitve prvega stika med iskalci dodatne razlage in uporabniki, ki so jo pripravljeni nuditi, ter spodbuditi dijake k iskanju pomoči, ko jo potrebujejo. Prosto dostopen forum omogoča preprosto postavljanje novih vprašanj ter hitro iskanje med njimi, najbolj pa sva se osredotočila na oblikovanje vmesnika za iskanje tutorjev in neposredni pogovor med uporabniki. Celoten postopek razvoja od izbire tehnologij do implementacije posameznih funkcij temeljito opiševa, na koncu izdelek testirava med najinimi vrstniki in na podlagi povratnih informacij oceniva njegov potencial.

Raziskovalna naloga:
Mobilna aplikacija za medsebojno pomoč med dijaki
PrenosOgled