Učenje v alfa stanju

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nazaj
družboslovne vede
psihologija
OŠ Gustava Šiliha
Ema Čauševič, Inaja Dedić
Nina Tovornik Jugelj, Damijan Vodušek

»Učenci, učite se in ponavljajte sproti, saj vam bo veliko lažje, kot da si pustite snov za zadnje dni pred ocenjevanjem.« To je nasvet, ki ga učitelji ponavljajo znova in znova. Vprašanje pa je, ali obstaja kakšna druga učna metoda, s katero bi preprosteje prišli do boljših rezultatov. Vprašanje sva si vzeli kot navdih za raziskovanje učne metode, ki temelji na poslušanju alfa valovanja ter trdi, da se učenci s to metodo učijo hitro, učinkovito in z manj napora. Zanimalo naju je, ali ta učna metoda deluje in ali zares utrjuje znanje ter kako se bo obnesla v najinem primeru, v katerem sva testirali učence zadnjega triletja naše šole. Začeli sva z brskanjem po člankih in knjigah ter pridobili znanje za nadaljevanje raziskovalne naloge. Na Osnovni šoli Gustava Šiliha Velenje sva opravili raziskavo, s katero sva potrjevali hipoteze, zastavljene na začetku raziskovanja. Raziskava je pokazala, da so učenci, ki so poslušali alfa valovanje, imeli boljše učne rezultate od tistih, ki ga niso. Ugotovili sva, da večine učencev valovanje v ozadju ni motilo. Pomembno je, da v prihodnosti nadaljujemo z raziskovanjem učnih metod, ki nam bi lahko pomagale pri učenju in omogočile hitrejše ter lažje učenje.