Kakšen človek želim biti?

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nazaj
družboslovne vede
psihologija
OŠ Karla Destovnika-Kajuha Šoštanj
Nika Milavec, Pia Pušnik, Ula Ramšak
Jelka Peterlin, Helena Plazl

Z raziskovalno nalogo smo se osredotočile na raziskovanje teme vrednot. Namen raziskave je bil v splošnem primerjati in ugotoviti razlike med vrednotami generacije otrok in generacije staršev. Podrobneje smo raziskovale posameznikovo razumevanje vrednot; zadovoljstvo s seboj in življenjem; različno pomembnost izpostavljenih vrednot; opis uresničevanja le-teh v vsakdanjem življenju; opredelitev vizije o tem, kakšen človek želi posameznik postati; kaj konkretno počne, da to uresničuje; katere vrednote morda zapostavlja; kaj ga ovira pri uresničevanju želenih vrednot in morebitne predloge sprememb za lažje uresničevanje omenjenih vrednot. Za raziskovalno nalogo smo se odločile, ker nas je zanimalo, kaj je pomembno vsakemu posamezniku, prav tako pa, kako se vrednote razlikujejo med generacijami. V teoretičnem delu smo razložile, da so vrednote prepričanja ali načela, ki jih posameznik ali skupina ljudi spoštuje in ceni kot pomembne v svojem življenju. Na izbiro njih vplivajo družina, izobrazba in družbeno okolje. Poudarile smo pomen vzgoje v oblikovanju vrednot ter vplivu teh vrednot na želje in cilje posameznika v odraslosti. Za namen raziskave smo oblikovale anketo in jo poslale skupini devetošolcev ter skupini staršev. Anketiranje je predstavljalo našo glavno metodo raziskovanja.