Starševstvo skozi oči otrok

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nazaj
družboslovne vede
sociologija
OŠ Karla Destovnika-Kajuha Šoštanj
Mari Lenko, Mija Bevc, Zala Osojnik
Tanja Ferk, Kristina Bele Pajk

Za to raziskovalno nalogo smo se odločile, ker menimo, da starši in otroci preživijo skupaj premalo kakovostnega časa. Starši vedno manj pozornosti posvečajo svojim otrokom, ki so zato vedno bolj prepuščeni samim sebi. Veliko časa preživijo za ekrani in pogosto segajo po elektronskih napravah. V raziskovalni nalogi smo se osredotočile na pojme družina, vzgoja, starševstvo. Predvidevale smo, da otroci starše bolj spoštujejo, jim zaupajo in cenijo njihov trud, če z njimi preživijo več kakovostnega časa ter ne posegajo prepogosto po elektronskih napravah. Otroci, ki jim starši ne namenijo toliko časa, se zaradi nejasnih mej vedejo drugače, staršem ne zaupajo in so bolj prepuščeni družbi, ki jih potem oblikuje. Pred začetkom raziskovanja smo postavile hipotezo, da imajo starši in otroci, ki veliko komunicirajo, boljše medosebne odnose. To hipotezo smo potrdile, saj otroci, ki s starši preživijo več časa, staršem bolj zaupajo in jih tudi bolj spoštujejo. Hipoteza, ki pravi, da starši vedno manj pozornosti posvečajo svojim otrokom, drži, saj skupno druženje in preživljanje kakovostnega časa pogosto nadomestijo z dovoljenjem oziroma uporabo elektronskih naprav. Tudi hipoteza, da si mlajši otroci želijo preživeti več časa s starši kot starejši otroci, je potrjena. Vse hipoteze smo preverile s pomočjo anket, ki smo jih izvedle v tretjih, šestih in osmih razredih na Osnovni šoli Karla Destovnika-Kajuha Šoštanj.