Kam z elektronskimi cigaretami in ogrevanimi tobačnimi izdelki, ko postanejo odpadek

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nazaj
biotehniške vede
ekologija z varstvom okolja
OŠ Mihe Pintarja Toleda
Tinkara Nežmah, Hana Petric
Helena Pepevnik

V raziskovalni nalogi smo se spraševali, kam z elektronskimi cigaretami in ogrevanimi tobačnimi izdelki, ko le-ti postanejo odpadek. Najprej smo pregledali obstoječo literaturo in po prebranem ugotovili, da ti izdelki vsebujejo kovinske dele, vezje, baterije, težke kovine, nikotin in ostale okolju škodljive snovi. Če jih ne odvržemo oziroma recikliramo pravilno, lahko predstavljajo velik okoljski problem, saj onesnažujejo tla oziroma prst, vodo in podtalnico, ki je v nekaterih primerih glavni vir pitne vode, ter tudi zrak. V raziskovalni nalogi smo uporabili naslednje metode: dva intervjuja in en anketni vprašalnik. Prvi intervju smo opravili s komunalnim podjetjem v Velenju PUP Saubermacher, kjer smo se seznanili s slovensko zakonodajo, povezano z elektronskimi cigaretami in ogrevanimi tobačnimi izdelki. Pozanimali smo se tudi, v kateri zabojnik spadajo ti odpadki in katero slovensko podjetje je zadolženo za zbiranje in odvoz leteh. Občane Mestne občine Velenje se o teh odpadkih ozavešča preko njihove spletne strani, v lokalnem časopisu Naš čas, po lokalnem radiu in na VTV. Drugi intervju smo opravili z družbo ZEOS, katere naloga je ravnanje z električno in elektronsko opremo. Predvsem nas je zanimalo, ali so uporabniki e-cigaret in ogrevanih tobačnih izdelkov dovolj ozaveščeni o tem, kam sodijo le-ti, ko postanejo odpadek, in kaj se zgodi s temi odpadki, ko pristanejo v njihovih uličnih zabojnikih.