Branje v dobi ekrana - Kako sodobni mediji oblikujejo bralne navade najstnikov?

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nazaj
humanistične vede
književnost
OŠ Gustava Šiliha
Katja Muha
Mateja Kunc

V sodobnem digitalnem svetu, ki je prežet z neprestanimi tehnološkimi inovacijami, se pojavlja vprašanje, kako hitra digitalizacija vpliva na bralne navade mladih. V raziskovalni nalogi sem se osredotočila na to kompleksno razmerje med tehnologijo in branjem, s ciljem raziskati, kako digitalizacija vpliva na bralne navade osnovnošolcev. Izvedla sem obsežno anketo med 153 učenci sedmih, osmih in devetih razredov Osnovne šole Gustava Šiliha Velenje. Analiza pridobljenih podatkov je pokazala, da učenci postajajo vse manj naklonjeni branju, še posebej v višjih razredih. Glede na podatke iz ankete več kot polovica anketiranih učencev dnevno uporablja pametni telefon ali računalnik več kot 6 ur, a po njihovem mnenju digitalni mediji in družbena omrežja ne vplivajo bistveno na njihovo odločanje o izbiri knjig. Intervju s knjižničarko je pokazal, da upada število učencev, ki berejo za bralno značko. Raziskava je vključevala tudi študijo primera, kjer je moja še neizdana knjiga Izgubljeni v preteklosti služila kot literarni primer za analizo odziva učencev na literaturo v digitalni dobi. Prebralo jo je dvanajst izbranih učencev. Na podlagi njihovih mnenj bom knjigo nadgradila, da bi jo približala bralcem zadnjega triletja osnovne šole. Na osnovi knjige pripravljam tudi namizno igro, ki bo učence povezala z vsebino knjige in jih motivirala za branje. Ugotavljam, da je potrebno poiskati čim več različnih načinov za to, kako branje v času digitalizacije približati mladim.