Ali obšolske dejavnosti vplivajo na učni uspeh?

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nazaj
drugo
šport
OŠ Gustava Šiliha
Pia Nadvežnik
Kaja Kus

Na razvoj otroka vplivajo trije dejavniki: dednost, okolje in lastni interes. Vsi trije dejavniki so enakovredni in vplivajo drug na drugega. V kolikor se eden izmed njih ne razvije v pričakovanih okvirjih, je ogrožen celoten razvoj posameznika. Posledično ima to velik vpliv tudi na dosežen učni uspeh. Gibalni razvoj je tesno povezan s telesnim razvojem posameznika. Na oba pa ima velik vpliv okolje, v katerem se otrok razvija. Kakšne učne sposobnosti bo posameznik razvil, ni odvisno le od njegovih prirojenih sposobnosti, ampak imajo velik vpliv tudi zunanji dejavniki (družina, prijatelji, šolsko okolje itd.). Že pred vstopom v šolo vsak posameznik privzame svoj način učenja, s katerim je usvojil osnove gibanja, in te vzorce učenja prenese v šolske klopi. Podatke sem zbrala s pomočjo spletnega anketnega vprašalnika učencev zadnje triade velenjskih osnovnih šol. Ugotovila sem, da obšolske dejavnosti pozitivno vplivajo na učni uspeh učencev. Učenci, ki obiskujejo obšolske dejavnosti, imajo v povprečju boljši učni uspeh in manj nezadostnih ocen kot tisti, ki teh dejavnosti ne obiskujejo. Največ odličnih učencev je med tistimi, ki obiskujejo glasbeno šolo ali igrajo inštrument. Med učenci, ki obšolskih dejavnosti ne obiskujejo, imajo dečki v povprečju boljši učni uspeh kot deklice. Obšolske dejavnosti obiskuje več tistih učencev, ki v šolo prihajajo s šolskim avtobusom oz. jih pripeljejo starši.