Uporaba umetne inteligence v šolstvu

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nazaj
tehniške vede
računalništvo
OŠ Šalek
Mija Blažič, Julija Vuzem, Neja Vuzem
Igor Košak

Po definiciji Evropskega parlamenta je umetna inteligenca zmožnost stroja, da izkazuje človeške lastnosti, kot so mišljenje, učenje, načrtovanje in kreativnost, tehničnim sistemom pa omogoča, da zaznavajo okolje, zaznano obdelajo in rešijo problem skladno z določenim ciljem. Na področju šolstva je umetna inteligenca postala že tako napredna, da lahko opravlja zahtevnejše naloge, kot so pisanje esejev, spisov in reševanje matematičnih problemov. Zato pedagoge in vse ostale deležnike izobraževanja upravičeno skrbi, kako bo razvoj umetne inteligence vplival na bližnjo in daljno prihodnost šolanja in izobraževanja, saj se njeni uporabi v prihodnje ne bo možno izogniti. Z raziskovalno nalogo želimo dokazati, da lahko umetna inteligenca na šolstvo vpliva tako pozitivno kot negativno in da je zelo pomembno, da se tako učenci kot učitelji ustrezno izobrazijo, saj jo le tako pravilno in varno uporabljajo. Želele smo preveriti, ali učenci in učitelji OŠ Šalek poznajo umetno inteligenco in ali jo uporabljajo pri učenju oz. pri opravljanju dela. V ta namen smo izvedle anketo, v kateri so sodelovali učenci od 7. do 9. razreda in učitelji na OŠ Šalek. Rezultati ankete so bili pričakovani in kažejo dokaj slabo in površno poznavanje področja umetne inteligence in njene uporabe. Menimo, da bo na področju šolstva potrebno še ogromno storiti glede izobraževanj učencev in učiteljev, saj s prihodom umetne inteligence v šolske klopi šolstvo morda nikoli več ne bo takšno, kot ga poznamo danes.