Kako osnovnošolci poznamo e-knjige?

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nazaj
družboslovne vede
sociologija
OŠ Karla Destovnika-Kajuha Šoštanj
Eva Požgane, Patricija Goličnik
Barbara Turinek

Zelo radi bereva, zato sva se, ko nam je knjižničarka predstavila e-knjige, seveda odločili, da prebereva tudi e-knjigo. A videti je lažje, kot storiti. Kljub veliki želji, da bi prebrali e-knjigo, se je pred nama postavila vrsta ovir, kot so vpis v sBiblos, nalaganje programa Adobe Digital Editions in še bi lahko naštevali. Zanimalo naju je, kako je to uspelo najinim vrstnikom. Ali so že prebrali e-knjigo? Ali je to naša prihodnost? Zato sva izvedli anketo med osnovnošolci v Šaleški dolini ter opravili intervju s knjižničarko v mestni knjižnici. Ugotovili sva, da najini vrstniki vedo, kaj je e-knjiga, a jo je prebralo le 21 % anketiranih, manj fantov kot deklet. Od teh polovici branje e-knjige ni bilo všeč. Le 5 % anketiranih je e-knjiga ljubša od knjige v tiskani obliki. Glede na to, da mladi ne berejo radi, pa so dokaj dobro informirani, kje si lahko izposodijo e-knjige. Anketirani niso naklonjeni branju e-knjig za domače branje ali bralno značko in so proti temu, da bi prenehali izdajati knjige v tiskani obliki. Kljub temu da izposoja e-knjig zelo narašča, pa še vedno v Sloveniji predstavlja le 2 % vseh izposoj. Pričakovali bi, da bo v dobi moderne tehnologije e-knjiga bolj priljubljena, vendar ni tako, saj je le 15 % anketiranih prepričanih, da bodo v prihodnosti brali e-knjige, in le 31 % vprašanih ocenjuje, da so e-knjige naša prihodnost.