Uporaba Lego Spike za merjenje ravnotežja

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nazaj
biotehniške vede
biologija
OŠ Gustava Šiliha
Bojan Veršec
Suzana Pustinek, Damijan Vodušek

V našem telesu najdemo šest čutov, a večini ljudi naš čut za ravnotežje ne pride na misel oz. morajo dobro pomisliti, da se ga spomnijo. V raziskovalni nalogi sem ugotavljal, kaj vse vpliva na naše ravnotežje. Zanimalo me je, ali ima vid kakšen vpliv na naše ravnotežje in ali je ravnotežni organ za ravnotežje res tako ključen. Ko nam je učitelj pri pouku robotike pokazal program Lego Education in obroč za jogo, ki je ena od ponujenih idej v programu in uporablja žiroskopski senzor za merjenje raztezanja, sem dobil idejo o merjenju našega ravnotežja z žiroskopskim senzorjem pametne kocke seta LEGO Spike prime. S pomočjo svojih sošolcev sem meril spremembo kota med njihovo hojo, medtem ko sem jim zmedel različna čutila. Ugotovil sem, da je hoja brez manipuliranja čutil najbolj ravna, a kljub majhni razdalji, ki so jo prehodili moji sošolci, vseeno ne povsem. Ugotovil sem, da ima ravnotežni organ pri tem večjo vlogo kot vid, saj so bila odstopanja od želene smeri gibanja manjša med odvzemom vida kot pri hoji z zmedenim ravnotežnim organom. Ugotovil sem, da se ta vpliva lahko seštevata, saj je bilo odstopanje največje med kombinacijo obeh. Z uporabo tehnologije pa si lahko pomagamo. To sem pokazal z izdelavo avtomobila, ki sem ga programiral tako, da je vozil popolnoma ravno, kljub temu da smo med premikanjem manipulirali z njim. Menim, da si lahko na ta način in s pomočjo senzorjev izboljšamo kvaliteto življenja.