Prekomeren hrup v šolskih prostorih

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nazaj
interdisciplinarno
fizika, sociologija
OŠ Polzela
Marko Šolajić, Jure Andročec
Jerica Rajšek

Raziskovalna naloga opisuje enega od motečih dejavnikov v šolskih prostorih, to je hrup. Z raziskavo so bile izmerjene vrednosti hrupa v določenih prostorih na Osnovni šoli Polzela. Raziskovalno delo ugotavlja vplive hrupa na učence, njihovo delo in zbranost pri delu. Na šoli se izvaja veliko dejavnosti, ki imajo za posledico različen nivo glasnosti. Učenci se ob hrupu težje osredotočijo in se posledično manj naučijo. V raziskavi je bilo ugotovljeno, da je najbolj hrupen prostor šolska jedilnica, najmanj pa knjižnica. V raziskavo so bili vključeni tudi učitelji. Po predvidevanjih veliko učiteljev hrup zelo moti in posledično moti tudi njihovo delo. Prekomerni hrup v določenih šolskih prostorih vpliva na počutje učencev in učiteljev. Učitelji so hrupu izpostavljeni več let, zato opažajo spremembe pri svojem sluhu. Učitelji in vodstvo se zavedajo vpliva prekomernega hrupa v šolskih prostorih, zato že sedaj uporabljajo različne metode, da bi zmanjšali glasnost v razredih in ostalih prostorih šole.