Pasji iztrebki v MO Velenje

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nazaj


OŠ Antona Aškerca
Katja Talajić, Elvisa Taletović
Kata Laštro Talajić

Raziskovalna naloga je podlaga za širšo medijsko kampanjo osveščanja lastnikov psov do živali, ki jih imajo, do ljudi, ki niso lastniki živali, in do okolja, v katerem živimo. Med delom sva uporabili različne metode za pridobivanje podatkov. Del raziskave s pomočjo anket, pogovorov z mlajšimi in starejšimi prebivalci MO Velenje ugotavlja odnos ljudi do živali in do okolja ter odpira možnosti za različne načine reševanja tega problema. Na terenu (različne lokacije v MO Velenje) je ugotovljena dejanska onesnaženost javnih površin s pasjimi iztrebki. Predstavitev tega problema sva predvideli tudi v različnih medijih (radio, časopisi, revije, razstave in dokumentarni film). Raziskava komentira vse dosedanje poizkuse reševanja tega problema. Določeni so dejavniki varovanja tega okolja, njihove obveznosti, pravice in dolžnosti. Pripravili sva pristopne izjave za osveščene lastnike psov in za tiste, ki to nameravajo postati. Raziskava pušča odprta vprašanja in odpira poti do konkretne rešitve tega problema v naši občini, pri čemer je nujno potrebno sodelovanje na vseh ravneh (vodstvo lokalne skupnosti, ustrezna zakonodaja ter nadzor in kontrola nad izvajanjem lokalnega predpisa o vzreji psov). Najbolj potrebno je nenehno informiranje o stanju v okolju in delo na razvoju ekološke osveščenosti vseh prebivalcev že v zgodnjem otroštvu.