Primerjava družin v Topolšici od 1806 do 1810

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nazaj


ŠCV, Splošna in strokovna gimnazija
Maja Drev
Jože Hudales

V nalogi sem raziskovala družine v Topolšici med 1806 in 1810 ter leta 1916 po tako imenovanem zapisniku duš (LIBRI STATUS ANIMARUM). Podatke o družinah sem obdelala z računalniškim programom Excel, rezultate pa prikazala v obliki tabel in diagramov ter jih komentirala. Ker je bilo na tem področju storjeno že veliko raziskav iz okoliških krajev, bom svoje ugotovitve primerjala z rezultati le-teh. Pri obravnavi je velik poudarek na raziskavi tipov družin (število članov v družini, sorodniki, stari starši v družini, podatki o vdovah, vdovcih in nezakonskih otrocih, o starostnih razlikah med zakoncema, o številu otrok, o porodnih presledkih med posameznimi otroci ...) v Topolšici od 1806 do 1810 in 1916. Skušala pa sem ugotoviti tudi utrip takratnega življenja v družinah, razvojne cikle družin, tipične faze družinskega življenja... Naloga je zgodovinsko-etnološkega tipa, metode pa so predvsem statistične obdelave in komentiranje posameznih diagramov.