Nacionalizacija na območju Zavodenj in Šentvida pri Zavodnjah

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nazaj


ŠCV, Splošna in strokovna gimnazija
Igor Jonko, Bor Melanšek
Damijan Kljajič

V letih po koncu druge svetovne vojne je prišlo v Sloveniji oz. v takratni Jugoslaviji do različnih političnih odločitev, ki so močno zarezale v življenje takratnih ljudi. V zvezi s spremembo političnega sistema je prišlo tudi do nacionalizacije in agrarne reforme. Po obeh zakonih je prišlo do odvzema premoženja tudi v Šaleški dolini. Za raziskovalno nalogo sva si izbrala pravzaprav zelo občutljivo področje iz naše polpretekle zgodovine, ki ima močan odmev v naši javnosti tudi v današnjih časih (denacionalizacija). Šaleška dolina je kljub relativni majhnosti dokaj veliko območje za celovito obdelavo tako občutljive in tudi obsežne zgodovinske teme, zato sva pri najini nalogi obdelala ta fenomen le za območje Zavodenj in Šentvida pri Zavodnjah, kjer sva našla vse možne okvire, po katerih so ljudem odvzeli njihovo premoženje. V nalogi sva dobljene podatke želela osvetliti z različnih plati in jih tudi statistično obdelati. Za popolnejšo osvetlitev takratnih dogodkov sva se podala tudi na teren in opravila nekaj razgovorov z ljudmi, ki so bili pri teh dogodkih neposredno udeleženi in prizadeti. Čeprav gre za majhen vzorec, je le-ta dovolj reprezentativen, da se bodo lahko dobljeni rezultati primerjali z drugimi območji Šaleške doline, ko bodo tudi tam opravljene podobne zgodovinske raziskave oz. analize.