Izbor iz topografije spomenikov po letu 1945 v Šaleški dolini (brez mesta Velenje)

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nazaj


ŠCV, Splošna in strokovna gimnazija
Ana Lucija Ružič, Polona Ružić
Milena Koren Božiček

Raziskovalne naloge smo se lotili predvsem zato, ker do danes še ni bilo tovrstnega popisa javnih spomenikov v Šaleški dolini. Ta naloga je pravzaprav nadaljevanje umetnostnozgodovinske raziskave spomenikov, saj so bili spomeniki, postavljeni v Velenju po letu 1945, že obdelani v predhodni nalogi. V tej nalogi smo obdelali spomenike in spominske plošče v občinah Šoštanj in Velenje (brez mesta Velenje), izbrali pa smo jih po umetnostnozgodovinskih kriterijih. Delo je bilo najprej terensko, sledila pa je obdelava podatkov. Spomenike smo izmerili, poslikali, ovrednotili. Z nalogo smo poskušali ugotoviti: - kateri spomeniki so bili postavljeni v Šaleški dolini (brez Velenja) po letu 1945, - koliko jih je, - kdaj in s kakšnim namenom so bili postavljeni, - kako sovpadajo z okoljem, - v kakšnem stanju so danes.