Reisefuhrer Gornji Grad fur deutschsprachige touristen

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nazaj


ŠCV, Splošna in strokovna gimnazija
Rebeka Tajnšek
Jerneja Jezernik

Občina Gornji Grad v Zgornji Savinjski dolini je polna zgodovinskih in kulturnih spomenikov, ima pa tudi odlične pogoje za raznovrstne oblike turizma. Ker vsako leto več nemško govorečih turistov obišče Gornji Grad, sem se odločila, da za njih sestavim kratek in pregleden turistični vodnik po občini Gornji Grad. Nemško govorečim turistom v vodniku predstavim geološki oris Gornjegrajske kotline, podnebje, rastlinstvo in živalstvo. Sledi zanimiv in podroben zgodovinski pregled ter opis kulturno-zgodovinskih in naravnih znamenitosti. Posebej skrbno turiste seznanim z mehkimi oblikami turizma: s planinstvom, kolesarjenjem, sprehodi po neokrnjeni naravi, z jadranjem s padali, s fotolovom idr. Zbrala sem tudi podatke o ponudbi turističnih kmetij ter ostali turistični ponudbi, o turističnih prireditvah in najpomembnešjih osebnostih Gornjega Grada. Turistični vodnik bo imel tudi uporabno vrednost, saj ga namerava občina Gornji Grad za nemško govoreče turiste izdati v knjižni obliki.