Motivacija in učni stil

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nazaj


ŠCV, Poklicna in tehniška šola za storitvene dejavnosti
Vesna Lamot, Barbara Jeran
Lijana Martinc, Ivan Blazinšek

Skozi evolucijo človekovega razvoja se človek vedno sooča z različnimi problemi, ki so bolj ali manj podobne narave in vsebine. Človek se z njimi srečuje in jih razlaga na različne načine; temu pravimo znanstvena razlaga: • to naj bo izhodišče naše raziskave (Motivacija - Učni stil); • tudi v življenju dobimo občutek, da nekaj vzhaja in zahaja; tudi tega ne zaznavamo, temveč čutimo - čutimo pri svoji uspešnosti, ki je je vedno manj; • smo otroci informacijske, multimedijske družbe, a kljub temu zelo oddaljeni od sebe; • približajmo se sebi - kako? Spoznajmo svoj učni stil in verjetno nam bo lažje pri spoznavanju, prepoznavanju ...; • sposobnost razvijamo tako, da se nenehno vrtimo v krogu izkustvenega učenja. Učenje je učinkovito, kadar gremo temeljito prek vseh štirih faz kroga (konkretna izkušnja, razmišljajoče opazovanje, abstraktna konceptualizacija, aktivno eksperimentiranje). Ljudje pa imajo različna nagnjenja do posameznih faz; pravimo, da imajo različne učne stile, te stile imenujemo dejavnež, mislec, teoretik, pragmatik. Vprašalnik o učnem stilu je primer samoopazovanja. Njegov namen je, da bolje spoznamo sami sebe. Natančno samoopazovanje je ključna sposobnost posameznika za njegov razvoj (samorazvoj).