Vpliv rock glasbe na srednjošolsko mladino

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nazaj


ŠCV, Poklicna in tehniška šola za storitvene dejavnosti
Dijana Tutić, Karmen Marinič
Lijana Martinc, Tea Selič

Človek se z glasbo rodi, živi in umira. Le jezik je različen. (Bruno Pavlina) Namen najine raziskovalne naloge je ugotoviti, kakšno je znanje dijakov o rock glasbi. Oblikovali sva anketo, ki je temeljila na vprašanjih o popularnih domačih in tujih rock skupinah in pevcih. Anketirali sva 157 dijakov in ugotovili, da dijaki ne poznajo imen, kot je npr. kantavtor. S to anketo sva tudi želeli ugotoviti, kako rock glasba vpliva na njih in koliko jo poslušajo. Pri pisanju naloge sva pogledali še v zgodovino rocka. Tako sva se srečali z začetkom rock glasbe in se poučili o življenju “pravih” rockerjev, ki jih prepoznamo po kavbojkah, usnjenih jopičih ... V anketi sva izpostavili vprašanja o aktualni slovenski rock sceni in o poznavanju kantavtorja Adija Smolarja. Zanimalo naju je tudi, v kolikšni meri dijaki poznajo slovensko skupino Laibach, ki je imela veliko uspešnih koncertov v tujini, in ugotovili, da jih ne poznajo oz. ne poslušajo. Iz ankete je še razvidno, da za večino dijakov rock glasba pomeni zabavo, sprostitev. Pri predstavitvi najine naloge bova vključili multimedijo.