Model mikroskopa na atomsko silo

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nazaj


ŠCV, Splošna in strokovna gimnazija
Gregor .Jeromel, Sebastjan Stjepanovič
Miroslav Trampuš

Z modelom želiva področje atomarne mikroskopije približati vsem dijakom, ki jih to zanima. Okvirno delovanje modela: Na pokončnem drogu je najbližje tlom pritrjena ročica. Na konici ročice je pritrjena paličica, tako da se dotika vzorca pod sabo. Na ročici se nahaja tudi laser. Laserski žarek se odbija od ogledalca, ki je prav tako na ročici. Z ogledalcem usmerimo žarek na svetlobni upornik, ta pa je pritrjen samostojno, višje na pokončnem drogu. Vzorec pod paličico premikamo s pomočjo ustreznega računalniškega programa. Zabeležene napetosti na uporniku pa računalniški program prevede v ustrezno sliko “skeniranega” površja. Natančnost in s tem resnična vrednost modela je odvisna od končne slike na računalniku. Ta mora biti kar najbližji posnetek izvirnega vzorca. Računalniška slika mora biti kar najčistejša, odstopanja ne smejo biti rezultat notranjih dejavnikov modela.