Onesnaženost tal s težkimi kovinami ob prometnih cestah v Šaleški dolini

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nazaj


ŠCV, Splošna in strokovna gimnazija
Andrej Lesjak
Marta Svetina

Gre za naravoslovno raziskovalno nalogo, usmerjeno v raziskovanje onesnaženosti okolja. Namen naloge je, da se oceni vsebnost težkih kovin (predvsem svinca) v tleh ob prometnih cestah na območju Šaleške doline. Poleg tega je raziskovalec vsebnost težkih kovin primerjal z normativi Republike Slovenije za tla in s podobnimi ugotovitvami v svetu. Na ta način je skušal oceniti nevarnost vnosa težkih kovin ob prometnih cestah v prehranjevalno verigo. Cilj naloge je oceniti prispevek prometa k onesnaževanju tal s težkimi kovinami. Raziskovalec je aktivno sodeloval v vseh fazah raziskovalnega dela: pri izbiri lokacij vzorčevanja, vzorčevanju tal, pripravi vzorcev v laboratoriju, analizah težkih kovin in obdelavi podatkov z računalnikom.