Kam s smetmi ali ločeno zbiranje odpadkov v krajevni skupnosti Levi breg

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nazaj


ŠCV, Splošna in strokovna gimnazija
Vladimira Kemec
Kata Laštro Talajić

Namen raziskovalne naloge je spremeniti odnos do odpadkov. Problem je torej v naši zavesti. Potrebno je spremeniti navade ali bolje rečeno razvade ljudi. Lotila sem se projekta Ločeno zbiranje odpadkov in tako seznanila krajane o sodobnejšem načinu zbiranja odpadkov. Podatke za nalogo sem zbrala na več načinov: v razgovorih s strokovnjaki, ki se ukvarjajo s to problematiko, s pomočjo strokovne literature in znanih podatkov s tega področja, z razgovori in opravljeno anketo v krajevni skupnosti Levi breg. Analiza ankete je pokazala, da so krajani pripravljeni sodelovati in da jih ta problematika zanima, vendar obstajajo objektivni razlogi, ki onemogočajo ločeno zbiranje odpadkov.