Kako pripraviti srednješolsko mladino za aktivno vključevanje v projekte varstva narave in okolja

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nazaj


ŠCV, Splošna in strokovna gimnazija
Andrej Talajič
Kata Laštro Talajić

Kako pripraviti srednješolsko mladino za aktivno vključevanje v projekte varstva narave in okolja je glavni problem, ki ga raziskujem v svoji raziskovalni nalogi. Za to temo sem se odločil zato, ker sem domneval, da je ekološka osveščenost srednješolcev ŠCV-ja kritična. Do teh domnev so me privedla naslednja dejstva: videz okolice ŠCV-ja, lastne izkušnje (neposreden stik s srednješolsko populacijo) ter rezultati ankete. Program mojega dela: v času, predvidenem za izdelavo raziskovalne naloge (maj 1998), bom izdelal načrt, ki se nanaša na načine vključevanja srednješolcev v projekte, ki so pomembni za varovanje narave. Metode dela: delo, ki bo trajalo štiri mesece, se bo razdelilo na pripravo teoretičnega dela, ki bo namenjeno dijakom prvih letnikom celotnega sklopa ŠCV-ja, in izvedbo ankete med dijaki prav tako vseh prvih letnikov. Sodelujem z inštitucijami, ki imajo izkušnje na področju izobraževanja ekološke osveščenosti (ERICO - Velenje; Zveza prijateljev mladine; PUP Velenje; SEG in drugi). Akcijski del moje raziskovalne naloge: moja mentorica se je srečala z vsemi dijaki prvih letnikov ŠCV-ja in opravila enourna predavanja, ki so temeljila predvsem na osnovah ekologije. Predavanja so bila zaključena uspešno. Izvedel sem tudi anketo (2 dela). Prvi del ankete je bil izveden na začetku predavanj in ocenil trenutno stanje in mnenje srednješolcev o odnosu do narave, drugi del pa ob koncu predavanj. Ta del ankete naj bi dal podatke v zvezi z mišljenjem dijakov po izvedenih predavanjih. Cilj raziskovalnega dela: zvišanje nivoja osveščenosti glede odnosa do narave in njenih zakonitosti, približevanje narave mladini, iskanje načinov za vključevanje mladine v različne projekte, ki so pomembni za zaščito naravnega okolja, katerega nujno potrebujemo. Do sedaj se je pokazalo, da srednješolci vedo za temeljne ekološke probleme, toda aktivno ne sodelujejo v ekoloških akcijah. Zavedati se moramo, da na mladih stoji svet, in prav mlade moramo motivirati, da to postane del njihovega vsakdana. Vsa stvar pa bo dosegla svoj vrhunec, ko bomo uspeli naslednje: motivirati mladino do te mere oz. stopnje, da bodo posamezniki sami znali prenesti svoje znanje na generacije, ki jim bodo sledile.