Večnamenska hidravlična stiskalnica - konstruiranje in izdelava

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nazaj


ŠCV, Poklicna in tehniška strojna šola
Peter Anželak, Štefan Jelenko
Uroš Lukič, Vlado Seitl

Namen raziskovalne naloge je, da preverimo, ali lahko z lastnim znanjem, ki smo ga pridobili v času šolanja, in z lastnimi materiali izdelamo napravo, ki bo omogočala opravljanje določenih tehnoloških procesov, kot so: upogibanje, izsekavanje, globoki vlek, iztiskanje in natikanje ležajev ipd. Ti procesi bodo lahko služili učencem za poglabljanje praktičnih znanj ali pa za izdelavo tržno zanimivih izdelkov. Ideja za začetek izdelave naloge je nastala ob spoznanju, da v učnih delavnicah šole ni tehnološke naprave, s katero bi lahko izvajali te procese. Raziskovalna naloga pa se ne ustavi samo pri konstruiranju in izdelavi izdelka, ampak tudi pri njegovi tržni uveljavitvi. Zato smo naredili poslovni načrt, s katerim si bomo pomagali pri ustanovitvi navideznega podjetja. Posredno pa bomo raziskali trg ter konkurenco in uveljavili izdelek, njegovo kakovost ter funkcionalnost.